Solbakken

- fællesskab og livsglæde

Velkommen til Solbakkens hjemmeside.                  Du vil her finde information om centrets mange aktiviteter for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister, samt læse lidt om Solbakkens spændende historie. Solbakken er centralt beliggende i Ebeltoft og er et af to træning og aktivitetscentre i byen.

OBS! Solbakken er delvis åben 

Cafen er åben  nogle aktiviteter er igang 

ret henvendelse til tovholderen

 

 

 

Nyt mødested for mænd i Ebeltoft
- har du tid og lyst til at møde andre?
Hvad?
Der starter et nyt værkstedsprojekt i Ebeltoft.
Det er for mænd!
Ideen er, at man ved fælles hjælp kan ordne småreparationer, istandsætte ting osv.
Der er også plads til hyggeligt samvær og kaffedrikning, men ingen alkohol.

Reparationsværksted i Ebeltoft

Vil du være med til at skabe et fællesskab 

for mænd - med base i værkstedet på

Solbakken, Nørreport 18

  Mød op og deltag

elller ring og hør mere hos tovholderne:

Finn Jensen: 23608662 (tirsdag)

Ib Baastrup: 23329843 (torsdag)

Der er åbent i værkstedet

Tirsdag kl. 14-16

 

Vi har kaffe på kanden og tid til en snak.

Det er gratis at deltage.

 

 

 

 

Centerrådets aktiviteter pause

Banko, anden tirsdag i måneden kl 13-15:30

 

 

 

 

 

 

SELVTRÆNERE på SOLBAKKEN pause

 

Du vil få mulighed for at selvtræne alle ugens dage, kun afbrudt af de visiterede borgere.

Instruktion:
Du skal have instruktion af fysioterapeuten før du påbegynder din selvtræning.

Åbningstider for selvtræner på Solbakken:

Hverdage: 7.00 – 9.00 + 16.00 – 20.00
Lørdag & søndag: 10.00 – 16.00

Du skal altid huske:

  • Ikke at træne alene
  • Vis hensyn/ minimer tidsforbrug pr. maskine. 
  • Skiftesko
  • Spritte hænder
  • Rydde op efter dig
  • Lukke vinduer
  • Slukke lyset


 

 

                                        Solbakken Nørreport 18 8400 Ebeltoft 87535990

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk