Solbakken

- fællesskab og livsglæde

 

Velkommen til Solbakkens hjemmeside.  

Du vil her finde informationer om center mange aktivieteter for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister,

samt læse lidt om Solbakkens spændende historie. 

Solbakken er centralt beliggende i Ebeltoft og er et af to træning og aktivitetscentre i byen.

 

 

   

            Centerrådsvalg

             På Solbakken

          Tirsdag den 27. august kl. 10.00

Centerrådet, der fuggerer som det styrende organ for åbne aktiviteter på Solbakken, består af 5- 7 medlemmer og to suppleanter. Rådet koordinerer ønsker og behov for centeraktiviteter for lokalområdets pensionister, efterlønnere og førpensionister. Desuden medvirker rådet til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats ud fra princippet: " Ældre hjælper ældre". Som medlem af rådet, er man selvskrevet til at hjælpe til med praktiske opgaver i forbindelse med arrangenenter.

         Til centerrådet skal der i år vælges 2 medlemmer, samt 

2 suppleanter.

         Medlemmer på valg: Ib Baastrup         genopstiller ikke

                                            Dorthe Karlakov  Villig til genvalg

         Suppleanter på valg: Gerda Andersen   villig til genvalg

                                            Søren Olsen         villig til genvalg

 

På nuværende tidspunkt er der ikke kandinater til valget, men vi opfordrer jer til at melde jer som kanditater.

                                     Valdagens program:

                           Vi mødes kl. 10 til en kop kaffe.

For mandens beretning, samt præsentationen af de enkelte aktiviteter på Solbakken.

                                               Valget

          Dagen slutter med servering af valgflæsk med persillesovs.

                          Vi ses til valg på Solbakken

                  Tirsdag d. 27. august kl. 10.00

 

 

 

SELVTRÆNERE på SOLBAKKEN

Fra mandag d. 13.maj udvides åbningstiderne for selvtræning.

 Du vil få mulighed for at selvtræne alle ugens dage, kun afbrudt af de visiterede borgere.
Det vil sige, at der ikke længere kan bookes tider til selvtræning, men alle kan træne på alle tider i selvtrænings-åbningstiden på alle vores centre.


Instruktion:
Du skal dog fortsat have instruktion af fysioterapeuten på dit lokale Center

Åbningstider for selvtræner på Solbakken:

Hverdage: 7.00 – 9.00 + 16.00 – 20.00
Lørdag & søndag: 10.00 – 16.00

Du skal altid huske:

  • Ikke at træne alene
  • Vis hensyn/ minimer tidsforbrug pr. maskine. 
  • Skiftesko
  • Spritte hænder
  • Rydde op efter dig
  • Lukke vinduer

Slukke lyset


 

 

                                        Solbakken Nørreport 18 8400 Ebeltoft 87535990

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk