Solbakken

- fællesskab og livsglæde

Centerrådet.

 

Solbakkens  aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges  hvert år i slutningen af august måned.

Medlemmerne vælges for en to  årig periode og konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Centerrådet har mange opgaver, f.eks at tilrettelægge fælles arrangementer og at forvalte omsorgsmidlerne - et beløb, som Centeret modtager hvert år fra Syddjurs Kommune. Pengene bruges primært til at understøtte de forskellige aktiviteter, der foregår på Centret.

Yderligere oplysninger om Solbakkens centerråd fås hos centerrådsformand Inge G. Nielsen tlf. 23986191 

 

 

Centerrådsformand

Inge G. Nielsen

Tlf. 23986191

Mail inge.g.nielsen@live.dk

 

Medlem

Jytte Ravn Larsen - Næstformand

Tlf. 86342248

Medlem

Lisbet Blak

Tlf. 86367430/20578039

 

 

 

 Medlem

Søren C. Olsen

Tlf. 23986191

 

Medlem

Sonja Frederiksen

Tlf. 28453311

 

 

 

Suppleant

Bodil Ejdesgaard  sekretær

Tlf. 20685026

 

Suppleant

Gerda Andersen

23831882

                                        Solbakken Nørreport 18 8400 Ebeltoft 87535990

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk